top of page

Algemene Voorwaarden  

* Onder een junior wordt verstaan diegene die op 31 augustus nog geen 18 jaar is.

Betalingen

Bij nieuwe leden wordt uitsluitend nog gewerkt met een automatische incasso, welke in maximaal 2 termijnen wordt afgeschreven in de maanden september en oktober. Leden die het bedrag zelf overmaken dienen het volledige contributiebedrag vóór 1 oktober van het lopende seizoen te voldoen. Indien een incasso faalt of gestorneerd wordt, wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Beëindiging lidmaatschap

Wij vinden het uiteraard bijzonder jammer wanneer een lid zich afmeldt, maar we willen het als club graag heel duidelijk maken hoe je zich kan afmelden als zich de situatie voordoet.

Leden zijn verplicht een lidmaatschap voor de duur van een seizoen aan te gaan welke telkens stilzwijgend met een seizoen wordt verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk/en bij voorkeur per e-mailbericht vóór 1 juli van het lopende seizoen te geschieden bij het bestuur.  Stuur uw e-mail aan bestuur@silvershuttle.nl. Als vereniging is het altijd goed fijn om te weten wat de reden van opzegging is.

Tussentijdse aanmelding

Bij een tussentijdse aanmelding geldt als norm dat de penningmeester een tijdsevenredig contributiedeel in rekening brengt voor het nog lopende seizoen.

Tussentijdse opzegging

Bij een opzegging tijdens het seizoen wordt in principe geen restitutie van de contributie verleend. Aan het einde van het seizoen wordt door ons vele financiële verplichtingen aangegaan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zoals het huren van de zaal, het bestellen van de shuttles etc, zijn gebaseerd op het aantal leden. Daarom is het niet toegestaan het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds te beëindigen en zal opzegging van het lidmaatschap pas ingaan aan het einde van het verenigingsjaar.

bottom of page