top of page

Algemene Voorwaarden  

* Onder een junior wordt verstaan diegene die op 31 augustus nog geen 18 jaar is.

Betalingen

Bij nieuwe leden werken we uitsluitend nog met een automatische incasso, die in maximaal 2 termijnen wordt afgeschreven (in september en januari). Bestaande leden die het bedrag zelf overmaken, moeten het volledige contributiebedrag vóór 1 oktober van het lopende seizoen voldoen. Als een incasso niet lukt of wordt gestorneerd, brengen we € 5,- administratiekosten in rekening.

Beëindiging lidmaatschap

Wij vinden het uiteraard bijzonder jammer als een lid zich afmeldt, maar we willen het graag heel duidelijk maken hoe je je kan afmelden als zich de situatie voordoet. Leden zijn verplicht een lidmaatschap voor de duur van een seizoen aan te gaan, wat steeds stilzwijgend met een seizoen wordt verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap moet voor 1 juli van het lopende seizoen en uitsluitend schriftelijk/en bij voorkeur per e-mail bij het bestuur. Stuur de e-mail aan bestuur@silvershuttle.nl. We vinden het altijd fijn om te weten wat de reden van opzegging is.

Tussentijdse aanmelding

Bij een tussentijdse aanmelding geldt als norm dat de penningmeester een tijdsevenredig contributiedeel in rekening brengt voor het nog lopende seizoen.

Tussentijdse opzegging

Bij een opzegging tijdens het seizoen wordt geen restitutie van de contributie verleend. Aan het einde van het seizoen gaan wij veel financiële verplichtingen aan voor het volgende seizoen. Deze verplichtingen zoals het huren van de zaal, het bestellen van de shuttles etc, zijn gebaseerd op het aantal leden. Daarom is het niet toegestaan het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar tussentijds te beëindigen en gaat opzegging van het lidmaatschap pas in aan het einde van het verenigingsjaar.

bottom of page