top of page

Grensoverschrijdend gedrag 

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan  schelden, pesten, het bedreigen van scheidsrechters, discriminerende opmerkingen en seksuele intimidatie. Silver Shuttle is via Badminton Nederland en het NOC*NSF aangesloten bij Centrum Veilige Sport Nederland, met als doel badminton veilig, eerlijk, integer, gezond en vooral leuk te houden voor iedereen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag (GOG)?

Grensoverschrijdend gedrag (GOG) in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;

  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;

  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra je zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan nemen we dat serieus. Vermoedens van seksuele intimidatie zijn we verplicht te melden bij Badminton Nederland of bij Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).

Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag kun je contact opnemen met een van onze bestuursleden of met onze vertrouwenspersoon.  Bij de vertrouwenspersoon kan iedereen, sporters, ouders, toeschouwers, vrijwilligers en bestuursleden, terecht met een klacht of een vraag. Hij of zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon is er om signalen op te vangen en preventief beleid te voeren zodat grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Onze vertrouwenspersoon is Jantine den Hoed. Je kunt haar bereiken via:VCPSilverShuttle@hotmail.com.

0016-13-08-2022.JPG
bottom of page